Kontakt

Personaleoversigt

Områdeleder:

Ib Nielsen 

Tlf. 25 74 95 00

Mail: ibni@viborg.dk 

Dagtilbudskontoret, Skaldehøjvej 14, 8800 Viborg

 

Administrative medarbejdere: 

Henriette Wilstrup 

Tlf. 87 87 10 17

 Mail: hw2@viborg.dk 

 

Bente Lis Vinther

Tlf. 87 87 10 14

Mail: blv@viborg.dk

 

Lisbeth Spanggaard

Tlf. 87 87 10 13

 Mail: lspa@viborg.dk 

Rådhuset, Børn og Unge sekretariatet, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg