Spisning ude - Sødal Børnehus
Fra Løvel
Spisning ude - Løvel
De fælles mål for Område Øst

I Område Øst skal børnene have "Lys i Øjnene" når de kommer og når de går.

I Område Øst gør vi en forskel ved at skabe læringsmiljøer. Vi udvikler i samarbejde med forældrene barnets potentiale til at være en del af skabende og sunde fællesskaber og kunne mestre eget liv = robusthed. Et hvert barn er unik og kompetent og skal mødes som sådan. I område øst er vores mål at børnene bliver så dygtige, som de kan, trives og bliver livsduelige.

 Det gør vi bl.a. ved at have fokus på:

  • At udvikle og understøtte fællesskaber
  • Positive relationer
  • Personalets faglighed, kompetencer og engagement
  • Børnenes og forældrenes ressourcer
  • Forældreinddragelse/ansvar
  • Forebyggende og tidlig indsats
Læs mere om det nye Arnbjerg Børnehus her.

Arnbjerg Børnehus
Byggeri
Tegninger
Marts 2020

Arnbjergs nye Børnehus åbner i foråret 2021. Her vil være plads til 120 børnehavebørn og 40 vuggestuebørn. Tegningerne er nu godkendt. Det bliver et byggeri med udgangspunkt i naturen i forhold til farver og udeareal

Børnehuset skal omgives af et frodigt og grønt areal, som gør udeopholdet komfortabelt, smukt at se på, røre ved og lære noget om.

Har du spørgsmål til Arnbjerg Børnehus, så kontakt Solbrit E. Feldbak på sfe@viborg.dk

Følg med i byggeriet her.