Spisning ude - Sødal Børnehus
Fra Løvel
Spisning ude - Løvel
De fælles mål for Område Øst

I Område Øst skal børnene have "Lys i Øjnene" når de kommer og når de går.

I Område Øst gør vi en forskel ved at skabe læringsmiljøer. Vi udvikler i samarbejde med forældrene barnets potentiale til at være en del af skabende og sunde fællesskaber og kunne mestre eget liv = robusthed. Et hvert barn er unik og kompetent og skal mødes som sådan. I område øst er vores mål at børnene bliver så dygtige, som de kan, trives og bliver livsduelige.

 Det gør vi bl.a. ved at have fokus på:

  • At udvikle og understøtte fællesskaber
  • Positive relationer
  • Personalets faglighed, kompetencer og engagement
  • Børnenes og forældrenes ressourcer
  • Forældreinddragelse/ansvar
  • Forebyggende og tidlig indsats
Læs mere om det nye Arnbjerg Børnehus her.

Arnbjerg Børnehus
Byggeri
Tegninger
Marts 2020

Arnbjergs nye Børnehus åbner i foråret 2021. Her vil være plads til 120 børnehavebørn og 40 vuggestuebørn. Tegningerne er nu godkendt. Det bliver et byggeri med udgangspunkt i naturen i forhold til farver og udeareal

Børnehuset skal omgives af et frodigt og grønt areal, som gør udeopholdet komfortabelt, smukt at se på, røre ved og lære noget om.

Følg med i byggeriet her.