Åbningstider

Åbningstider og kontaktinformationer

Telefontider

Mandag - torsdag: Kl. 8.00 - 15.30
Fredag: Kl. 8.00 - 13.30

Kontaktinformationer Dagtilbud Område Øst

  • Områdeleder, Ib Nielsen, tlf. 25 74 95 00. Mail: ibni@viborg.dk 
  • Sekretariat: Henriette Wilstrup, tlf. 87 87 10 17. Mail: hw2@viborg.dk
  • Sekretariat: Bente Lis Vinther, tlf. 87 87 10 14. Mail: blv2viborg.dk 
  • Sekretariat: Lisbeth Spanggaard, tlf. 87 87 10 13. Mail: lspa@viborg.dk